Biên độ giao dịch mức giá cổ phiếu và quy định trên các sàn chứng khoán

Biên độ giao dịch mức giá cổ phiếu và quy định trên các sàn chứng khoán

Chứng Khoán Cổ phiếu

Biên độ giao dịch của giá của cổ phiếu niêm yết trên sàn HoSE là 7%, là thấp nhất so với 2 sàn còn lại. Ở phiên giao dịch đầu tiên ngay khi một cổ phiếu lên sàn thì giá tham chiếu chính là giá tham lý thuyết. Giá này đã được công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị dựa trên mức giá cổ phiếu của những công ty cùng ngành đã được niêm yết trước đó và đã được Sở giao dịch đồng ý. Để tránh tình trạng mức giá tham chiếu lý thuyết này sẽ không được xác đáng nên phần biên độ dao động cho những lần niêm yết đầu này sẽ có thể  lớn hơn khá nhiều so với bình thường.

Biên độ giao dịch cổ phiếu là gì?

Biên độ giao dịch cổ phiếu là khoảng giá dao động tối đa. Mà giá một cổ phiếu có thể giao dịch trong phiên, so với mức giá tham chiếu. Được áp dụng từ phiên thứ 2 trở đi.

Ví dụ: cổ phiếu X (HoSE) có giá tham chiếu là 100,000đ/1cp. Biên độ giá của HoSE là +-7% nên trong phiên đó. Giá giao dịch hợp lệ của cổ phiếu X nằm trong khoảng từ 93,000 đến 107,000đ. Với sàn HNX, biên độ là +-10%Sàn UpCom, biên độ là +-15%.

Biên độ giao dịch cổ phiếu là gì?

Với ngày đầu giao dịch hoặc cổ phiếu sau 1 thời gian không giao dịch trở lại giao dịch. Thì sẽ áp dụng biên độ khác sau đó từ ngày thứ 2 sẽ áp dụng biên độ trên. Ví dụ cụ thể: Sàn HNX: Đối với cổ phiếu giao dịch ngày đầu tiên. Hoặc không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp: ± 30% so với giá tham chiếu.

Ở phiên giao dịch đầu tiên khi một cổ phiếu lên sàn. Giá tham chiếu là giá tham lý thuyết. Giá này được công ty chứng khoán khuyến nghị dựa trên giá cổ phiếu của các công ty cùng ngành đã niêm yết trước đó và được Sở giao dịch đồng ý. Để tránh tình trạng giá tham chiếu lý thuyết này không được xác đáng nên biên độ dao động cho lần niêm yết đầu này sẽ lớn hơn khá nhiều so với bình thường. Cụ thể, sàn Horse là 20% trong khi sàn HNX là 30% và sàn UpCom là 40%.

Biên độ giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán

Khi giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán, nhà đầu tư sẽ đọc thấy các khái niệm giá tham chiếu, giá trần, giá sàn. Ở đây, giá tham chiếu của cổ phiếu được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Khi cổ phiếu giao dịch trong phiên, giá trần là giá cao nhất được phép giao dịch, bằng Giá tham thiếu x (100% + Biên độ dao động). Giá sàn (giá thấp nhất) được xác định bằng Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động).

Biên độ giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán

Quy định về biên độ giá cổ phiếu

Còn dưới đây là quy định về biên độ giá cổ phiếu giao dịch tại ba sàn (so với giá tham chiếu).

Biên độ giá HoSE HNX UpCOM
Cổ phiếu trong ngày 7% 10% 15%
Cổ phiếu mới niêm yết trong ngày đầu tiên hoặc được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày 20% 30% 40%
Cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức hoặc thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu 20% 30% 40%

Một số trường hợp khác là cổ phiếu chuyển giao dịch từ sàn này sang sàn khác. Lấy ví dụ, khi chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX, giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên tại HNX là mức giá đóng cửa tại HoSE trong ngày giao dịch cuối cùng và bước giá sẽ được làm tròn lên 100 đồng gần nhất.

Biên độ dao động giá cho ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu chuyển sàn sang HNX cũng được áp dụng như đối với các cổ phiếu đang niêm yết tại HNX là 10%.

Cập nhật các tin tức mới nhất về Cổ phiếu.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *