Chính sách của BHXH sẽ hỗ trợ, trợ cấp nhanh chóng cho người dân

Chính sách của BHXH sẽ hỗ trợ, trợ cấp nhanh chóng cho người dân

Bảo hiểm Tài Chính

Tình hình dịch bệnh và cách li hiện tại, khiên nhiều gia định đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Vì thế chính sách của BHXH sẽ hỗ trợ, trợ cấp về tiền thất nghiêp. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu người lao động chưa tìm được việc làm thì đến trung tâm dịch vụ việc làm để xác nhận việc giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm ra quyết định phê duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận đã đóng cho người lao động.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn

Bảo hiểm xã hội vừa có Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để giải quyết các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021. Và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

Phân công lãnh đạo, viên chức chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để đôn đốc. Hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo. Bồi dưỡng nâng cao trình độ. Kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Xác nhận các Danh sách: Phụ lục I của Mẫu số 02, Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 13a, Mẫu số 13b, Mẫu số 13c theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn

Khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị. Thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 01 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót. Thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện. Kịp thời báo cáo tình hình thực hiện các chính sách, gửi BHXH Việt Nam (qua email: [email protected]) trước 17 giờ hàng ngày. Để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc và các Bộ, ngành liên quan.

BHXH là gì? và những điều cần biết

Bảo hiểm xã hội (viết tắt: BHXH) là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động. Khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính. Do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật. Nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ. Đồng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội ở mỗi nước.

Chế độ đảm bảo của Bảo hiểm xã hội

Theo tổng kết của ILO (công ước 102 năm 1952). Bảo hiểm xã hội bao gồm chín chế độ chủ yếu sau: chăm sóc y tế, trợ cấp ốm đau, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp gia đình, trợ cấp thai sản, trợ cấp tàn tật, trợ cấp tử tuất. Công ước cũng nói rõ là những nước phê chuẩn công ước này có quyền chỉ áp dụng một số chế độ. Nhưng ít nhất phải áp dụng một trong các chế độ: trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già. Trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tàn tật hoặc trợ cấp tử tuất.

Chế độ đảm bảo của Bảo hiểm xã hội

Việc áp dụng bảo hiểm xã hội trên của quốc gia khác nhau. Thường cũng rất khác nhau về nội dung thực hiện tùy thuộc vào nhu cầu bức bách của riêng từng nơi. Trong việc đảm bảo cuộc sống của người lao động. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào khả năng tài chính và khả năng quản lý có thể đáp ứng. Tuy nhiên, xu hướng chung là theo đà phát triển kinh tế – xã hội. Bảo hiểm xã hội sẽ mở rộng dần về số lượng và nội dung thực hiện của từng chế độ.

Thống kê của ILO

Theo thống kê của ILO, đến năm 1981. Có 139 nước có thực hiện hệ thống an sinh xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội nói riêng. Trong đó có 127 nước có chế độ trợ cấp tuổi già, tàn tật và tử tuất. 79 nước có chế độ trợ cấp ốm đau và thai sản. 136 nước có chế độ trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 37 nước có chế độ trợ cấp thất nghiệp. Bạn có thể xem thêm những bài viết về bảo hiểm tại đây.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *