DIC Holdings (DC4) thông qua phương án phát hành cổ phiếu bán cho các nhà đầu tư

DIC Holdings (DC4) thông qua phương án phát hành cổ phiếu bán cho các nhà đầu tư

Chứng Khoán Cổ phiếu

Trên thị trường cổ phiếu DC4 hiện đang giao dịch quanh mức giá trị 13.300 đồng/cổ phiếu. Giảm khoảng 27% so với hồi thời điểm cuối tháng 3/2021 và đã tăng khoảng 36% so với hồi thời điểm đầu năm 2020. Toàn bộ số vốn thu được đến từ đợt chào bán được dùng để có thể bổ sung vốn cho Dự án là “Chí Linh Center” (44,6 tỷ); góp vốn cho bên CTCP Vật liệu Xây dựng DIC để được đầu tư nhà máy sản xuất các cọc bê tông ly tâm (85 tỷ); còn lại là 48 tỷ đồng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

DIC Holdings (DC4) dự kiến chào bán 14,8 triệu cổ phiếu

CTCP Xây dựng DIC Holdings (mã chứng khoán DC4) thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu. Chào bán cho các nhà đầu tư. Theo đó DIC Holdings dự kiến phát hành 14,8 triệu cổ phiếu. Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá 148 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày phát hành.

DIC Holdings (DC4) dự kiến chào bán 14,8 triệu cổ phiếu

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến là 177,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021. Trong đó, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã chứng khoán DIG) dự kiến mua 6,5 triệu cổ phiếu. Chiếm 44% tổng lượng cổ phiếu chào bán. Được biết, hiện tại DIG đang sở hữu 40,01% vốn điều lệ DC4. Và là cổ đông lớn nhất của DIC Holdings.

CTCP Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) mua 8,3 triệu cổ phiếu

CTCP Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) mua 8,3 triệu cổ phiếu. Chiếm 56% tổng lượng cổ phiếu chào bán. Được biết, hiện tại HDTC đang sở hữu 26,25% vốn điều lệ tại DC4.

Như vậy, số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt này chỉ bán cho 2 cổ đông lớn là DIG và HDTC. Tuy nhiên tùy tình hình tham gia thực tế của các nhà đầu tư, HĐQT sẽ bổ sung nhà đầu tư khác đủ điều kiện tham gia đợt chào bán theo quy định. Cũng như thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán. Cho từng Nhà đầu tư trong danh sách.

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán. Được dùng để bổ sung vốn cho Dự án “Chí Linh Center” (44,6 tỷ); góp vốn cho CTCP Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm (85 tỷ); còn lại 48 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên thị trường cổ phiếu DC4 hiện giao dịch quanh mức 13.300 đồng/cổ phiếu. Giảm khoảng 27% so với thời điểm cuối tháng 3/2021. Và tăng khoảng 36% so với thời điểm đầu năm 2020.

DC4 công bố BCTC hợp nhất quý 2/202

Mới đây DC4 vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần gần 266 tỷ đồng. Cao gấp 2,6 lần cùng kỳ. Trong đó doanh thu hợp đồng xây dựng tăng trưởng đột biến gấp 5 lần lên mức 231,3 tỷ. Và chiếm tới 87% tỷ trọng tổng doanh thu thuần. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng cao song LNST vẫn tăng gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước lên mức hơn 20 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DC4 ghi nhận doanh thu thuần 355,4 tỷ đồng và LNST 27 tỷ đồng. Lần lượt tăng trưởng 148% và gần 33% so với doanh thu và lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm trước.

DC4 công bố BCTC hợp nhất quý 2/202

Trước đó trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, DC4 đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng trưởng 50% và 24% so với thực hiện năm 2020 lên mức 700 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. Như vậy kết thúc nửa đầu năm, DIC Holdings đã hoàn thành được 51% mục tiêu về doanh thu và 67,5% mục tiêu về lợi nhuận.

DIC Holdings (DC4) phát hành gần 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 1.599.987 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 12/7.

Trước đó, trong quý I/2021, DIC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 89,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53,8% và giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 32,8% về chỉ còn 17,4%.

Được biết, trong năm 2021, DIC Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu là 700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 16,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của DC4 giảm 0,4% về còn 619,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 263,2 tỷ đồng, chiếm 42,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 200,2 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 68 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Cập nhật các tin tức mới nhất về Cổ phiếu.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *