Licogi 16 (LCG) chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động 500 tỷ đồng

Licogi 16 (LCG) chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động 500 tỷ đồng

Chứng Khoán Cổ phiếu

Bên cạnh đó Licogi 16 cũng đã thông qua phương án phát hành được hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Kết quả kinh doanh, năm 2020 thì Licogi 16 đạt 3.536 tỷ đồng doanh thu. Tăng nghìn tỷ đồng khi so với cùng kỳ, tương ứng với tỷ lệ tăng 39,4%. CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán LCG) đã vừa thông qua nội dung chi tiết trong phương án phát hành các cổ phiếu trả cổ tức và chào bán các cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Locigi 16 dự kiến sẽ phát hành hơn 59 triệu cổ phiếu. Mà trong đó Licogi dự kiến sẽ chào bán 50 triệu cổ phiếu và có phát hành hơn 9 triệu số cổ phiếu trả cổ tức.

Licogi 16 dự kiến phát hành gần 9,22 triệu cổ phiếu

Licogi 16 là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; phát triển và kinh doanh bất động sản. Ngày 17/10/2008, cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Với mã giao dịch là LCG.

Theo đó Licogi 16 dự kiến phát hành gần 9,22 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 8%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 92,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ghi nhận tại BCTC năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian phát hành trong quý 3, quý 4/2021.

Licogi 16 dự kiến phát hành gần 9,22 triệu cổ phiếu

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Licogi 16 đạt 3.536 tỷ đồng doanh thu. Tăng nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tỷ lệ tăng 39,4%. Còn lợi nhuận sau thuế tăng xấp xỉ 61% so với năm trước đó. Lên gần 312 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt hơn 416 tỷ đồng. Ngoài ra Licogi 16 còn có 119 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 93 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

LCG thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu

Cùng với đó Licogi 16 cũng thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 500 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến dùng 150 tỷ đồng đầu tư xây dựng Hạ tầng Khu dân cư Long Tân; góp vốn 146 tỷ đồng vào CTCP Đầu từ năng lượng tái tạo Licogi 16 Gia Lai để triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc; dùng 204 tỷ đồng thanh toán nợ vay. Trên thị trường hiện cổ phiếu LCG đang giao dịch quanh mức 12.150 đồng/cổ phiếu.

Ngày 13/5, Licogi 16 (LCG) chia cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 7%

Licogi 16 sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 7% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/5. Thời gian thanh toán là ngày 1/6.

Ngày 13/5, Licogi 16 (LCG) chia cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 7%

Với hơn 115,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 80,7 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này. Năm 2020, doanh thu thuần của Công ty đạt 3.536,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất năm 2020 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu tài chính tăng mạnh do Công ty chuyển nhượng vốn góp tại công ty thành viên.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 6.132,5 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2019. Nợ phải trả còn 4.286,1 tỷ đồng, trong đó chiếm đến 80% là nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 416,3 tỷ đồng. EPS đạt 2.430 đồng/CP.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh đạt 3.600 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 2% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, chỉ bằng 96% kết quả năm trước. Đồng thời, Công ty lên kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%.

Cập nhật các tin tức mới nhất về Cổ phiếu.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *