Những chính sách BHXH hỗ trợ người Lao dộng và doanh nghiệp trong thời đại dịch bệnh khó khăn

Những chính sách BHXH hỗ trợ người Lao dộng và doanh nghiệp trong thời đại dịch bệnh khó khăn

Bảo hiểm Tài Chính

BHXH các tỉnh, thành phố trên cả nước đã và đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 gây ra. Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các cấp đã phối hợp với những ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh để ban hành kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện. Hiện tại nhà nước đang tranh thủ thực hiện các chỉ đạo về BHXH để hỗ trợ người lao động. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập đến những không tin về 3 chính sách BHXH, hãy cùng theo dõi.

Chính sách về việc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm

Tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021. Chính phủ đưa ra hàng loạt chính sách hỗ trợ người lao động. Doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. Trong đó có 3 chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương. Làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022). Cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính. Đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

Chính sách về việc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm mức đóng bảo hiểm

Hiện nay, theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP. Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

  • Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội;
  • Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB-XH chấp thuận.

Quỹ hưu trí và tử tuất được tạm dừng thu

Với chính sách này, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội. Hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên. So với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì:

Người lao động và người sử dụng lao động. Được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020. Và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ. Nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết. Nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Hiện hành, theo Luật BHXH 2014. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất như sau:

Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

  • Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 14% quỹ tiền lương đóng BHXH.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm cho người lao động

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện:

  • Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ;
  • Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động
  • Có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên. So với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020;
  • Có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm cho người lao động

Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022.

Lời kết

Xác định khối lượng công việc phải thực hiện là rất lớn. Trong khi yêu cầu về thời gian hoàn thành càng sớm càng tốt. Để hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động. BHXH Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm CNTT triển khai ngay các quy định của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg trên các phần mềm nghiệp vụ. Và sớm cung cấp các dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công của Ngành và cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Qua đó, giúp ngành BHXH Việt Nam chủ động trong việc tiếp cận người cần hỗ trợ; giảm thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. BHXH các tỉnh, thành phố cũng đẩy mạnh giao dịch điện tử, chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhất là những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *