Những thông tin về việc thay đổi và bổ sung bắt buộc đối với BHXH

Những thông tin về việc thay đổi và bổ sung bắt buộc đối với BHXH

Bảo hiểm Tài Chính

Hiện nay, vấn đề bảo hiểm luôn là vấn đề mà người lao động quan tâm nhất. Trong đó, BHXH là một trong những loại bảo hiểm quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Gần đây, có những đề xuất về việc bảo hiểm xã hội sẽ được thay đổi và bổ sung các quy định mà chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra, phải cập nhật thông tin mọi lúc để có được thông tin chính xác nhất. Đề xuất bổ sung này của BHXH có những thay đổi gì. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn những thông tin trên qua bài viết dưới đây nhé!

Những thay đổi và bổ sung về BHXH

Ngày 7-7-2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH. Sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoản 4 Điều 1 Thông tư này đã bổ sung. Về thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa trong năm sau khoản 1 Điều 7 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa trong một năm. Do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Nếu chưa có công đoàn thì do người sử dụng lao động quyết định:

  • Tối đa 10 ngày với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau. Do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày.
  • Tối đa 7 ngày với người lao động sức khoẻ chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật.
  • 5 ngày với các trường hợp khác.

Việc xác định thời gian tối đa được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm. Được căn cứ theo lần nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau cuối cùng trước khi nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Những thay đổi và bổ sung về BHXH

Điều kiện hưởng lương hưu bảo hiểm khi suy giảm khả năng lao động

Sửa đổi Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động của người lao động. Được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động 2019.

Việc xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi. Làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Trong đó căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của người lao động để xác định mốc tuổi theo tuổi nghỉ hưu đã được quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Bổ sung khoản 3a sau khoản 3 Điều 20 Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

“3a. Khi tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần. Mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của thời gian này được chuyển đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Riêng đối với người lao động có thời gian làm việc trong các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Mà hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi. Thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 nêu trên được chuyển đổi theo tiền lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.”

Thay đổi cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, một trong những thay đổi về cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi, cụ thể như sau:

Từ 1-1-2021, mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu được thực hiện theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Hiện hành, không quy định. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2021.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Lời kết

Theo thống kê, cả nước có hơn 5,6 triệu hộ kinh doanh cá thể. Và gấp 8 lần số lượng doanh nghiệp và theo số liệu cơ quan thuế quản lý. Thì cả nước có hơn 1,7 triệu lượt hộ nộp thuế. Tuy nhiên hiện nay nhóm này chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chỉ có rất ít chủ hộ kinh doanh cá thể hiện đang tham gia BHXH tự nguyện.

Cả nước cũng có khoảng 23.000 hợp tác xã hoạt động. Do đó thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Và trong đó có 1,2 triệu người lao động làm việc trong khu vực hợp tác xã. Tuy nhiên, theo báo cáo của cơ quan BHXH thì hiện nay mới có gần 7.000 hợp tác xã . Đã đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho khoảng 41.000 người lao động.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *