Ninh Thuận kêu gọi chủ đầu tư cho 14 dự án khu đô thị

Ninh Thuận kêu gọi chủ đầu tư cho 14 dự án khu đô thị

Kinh tế - Đầu tư Thị trường

Tỉnh Ninh Thuận đang muốn tìm chủ đầu tư cho hàng loạt các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới với mục đích tạo quỹ đất phục vụ nhà ở, nâng cao chất lượng sử dụng đất, ổn định thị trường bất động sản của tỉnh. Theo đó, 14 dự án khu đô thị và khu dân cư mới tại tỉnh Ninh Thuận sẽ được ra mắt đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận chính là cơ quan đầu mối theo dõi và đốc thúc thực hiện từ giai đoạn chấp nhận chủ trương đầu tư đến giai đoạn quyết định chủ đầu tư dự án.

Ninh Thuận tìm chủ đầu tư cho 14 dự án

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định số 3578 /KH-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, trong năm 2021, Ninh Thuận sẽ kêu gọi đấu thầu 14 dự án.

Bao gồm: Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại – Khu 1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.2; Dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả – Khu 5; Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc; Dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh; Dự án Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh.

Ninh Thuận tìm chủ đầu tư cho 14 dự án

Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà; Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải; Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông; Dự án Khu đô thị mới Tám Ký; Dự án Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý; Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3).

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, việc phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư mới góp phần tạo quỹ đất đảm bảo phục vụ về nhà ở tại các khu vực. Tạo ra tài sản vật chất, gia tăng năng lực sản xuất. Tạo thêm việc làm vì mục tiêu phát triển đô thị. Đồng thời tạo được sự thu hút đầu tư các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai xây dựng các khu đô thị

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, các dự án khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3); khu đô thị mới Tây Bắc; khu đô thị mới ven Đầm Nại các khu: 4.1, 4.2, 5 sẽ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Phối hợp với các Bộ ngành, đơn vị có liên quan thẩm định. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Kế hoạch triển khai xây dựng các khu đô thị

Các dự án gồm: Khu đô thị mới ven Đầm Nại (khu 1), Khu đô thị mới Bờ sông Dinh, Khu đô thị mới Khánh Hải, Khu đô thị mới Bắc Sông Ông, Khu đô thị mới Tám Ký, Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý, Khu đô thị mới Đầm Cà Ná (quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020) UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương nơi có dự án tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư đến giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư dự án; định kỳ 01 tháng/lần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch. Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới sau khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *