Đầu tư ngày càng rộng

Singapore dẫn đầu trong đầu tư vào Việt Nam

Cùng với việc đầu tư những lĩnh vực truyền thống, các doanh nghiệp Singapore thường có xu hướng đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thành phố thông minh hay công nghệ 4.0, ngành hàng tiêu dùng, năng lượng và công nghệ […]

Xem tiếp